Gạch Đồng Tâm chất lượng Châu Âu, giá thành phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam